Vad är rättslig handlingsförmåga?

Kategori: Allmänt

Rättslig handlingsförmåga är en förmåga att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter. Alla människor har rättslig handlingsförmåga förutom: Personer som är underåriga (under 18 år).Personer som är psykiskt störda.Personer som är försatta i konkurs.Personer som har förvaltare. Även underåriga har viss rättslig handlingsförmåga när de är 16 [...]

Krävs en advokat vid skilsmässa?

Kategori: Skilsmässa

En vanlig fråga är om det krävs att man anlitar en advokat om man vill skiljas? Ni behöver inte alls någon advokat för att skiljas under förutsättning att ni är överens om att skiljas. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om skilsmässa! Förutom ansökan om skilsmässa så [...]

Har någon av er särkullbarn?

Kategori: Testamente

Har någon av er särkullbarn? Ni kanske går runt med en berättigad oro över hur efterlevande make skall ha råd att bo kvar i den gemensamma bostaden om särkullbarnen gör anspråk på sin laglott vid förälderns bortgång. Det är inte möjligt att göra särkullbarn arvslösa genom att testamentera all sin kvarlåtenskap till den efterlevande maken. [...]