Familjejurist

Allmänt

Vad är rättslig handlingsförmåga?

Kategori: Allmänt

Rättslig handlingsförmåga är en förmåga att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter. Alla människor har rättslig handlingsförmåga förutom: Personer som är underåriga (under 18 år).Personer som är psykiskt störda.Personer som är försatta i konkurs.Personer som har förvaltare. Även underåriga har viss rättslig handlingsförmåga när de är 16 [...]